Level 41 Level 43
Level 42

1026 - 1050


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to look after
zorgen voor
He needs to look after his father.
Hij moet voor z'n vader zorgen
Who looks after the financial part?
Wie zorgt er voor het financiële deel?
to look for
zoeken naar
Who are you looking for?
Naar wie zoek je?
to look forward to
uitkijken naar
I look forward to meeting you.
Ik kijk er naar uit u te ontmoeten
to look like
lijken op
The new model looks like the old one.
Het nieuwe model lijkt op het oude.
to lose
verliezen
lose money
geld verliezen
lose your keys
je sleutels verliezen
lot
kavel
a lot of
veel
loud
luid, hard
lounge
salon, zitkamer
to love
houden van
low
laag
luck
geluk
luggage
bagage
little
weinig, klein
mad
boos
madam
vrouw, mevrouw
magazine
tijdschrift
mail
post