Level 43 Level 45
Level 44

1076 - 1100


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
It doesn't matter.
Het doet er niet toe
may
mogen, kunnen
maybe
misschien
me
mij
meal
maaltijd
mean
gemiddelde
What do you mean?
Wat bedoel je?
What does this mean?
Wat betekent dit?
meaning
bedoeling, betekenis
mechanic
mechanisch
medicine
medicijn
medium
medium, gemiddelde
to meet
ontmoeten
Could we meet on Thursday morning?
Kunnen we elkaar ontmoeten
Pleased to meet you.
Het is een genoegen u te ontmoeten.
Are we meeting the needs of our customers?
Voldoen we aan de behoeften van onze klaten?
meeting
vergadering
be in a meeting
in een vergadering zitten
have a meeting
een vergadering hebben
memory
geheugen
have a good memory
een goed geheugen hebben
computer memory
computergeheugen
menu
menu
message
boodschap
messy
slordig