Level 51 Level 53
Level 52

1276 - 1300


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
picture
afbeelding
piece
stuk
pilot
piloot
to pity
medelijden hebben
pity
medelijden
What a pity!
Wat jammer!
I don't pity him.
Ik heb geen medelijden met hem.
place
plek
to plan
plannen
plane
vliegtuig
to plant
planten
to place
plaatsen
password
wachtwoord
order
bestelling
to play
spelen
a play
een toneelstuk
to please
tevreden stellen, behagen
Come in, please.
Kom maar binnen alstublieft.
He tried hard to please his boss.
Hij deed hard z'n best om z'n baas tevreden te stellen.
pleased
tevreden
to number
nummeren
pleasure
plezier, genoegen
What a pleasure to meet you.
Wat een genoegen u te ontmoeten.
pocket
zak
to point
wijzen