Level 54 Level 56
Level 55

1351 - 1375


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
We all listened to her proposal.
We luisterden allemaal naar haar voorstel.
to propose
voorstellen
propose an idea
een idee voorstellen
proud
trots
to provide
verschaffen
public
publiekelijk
public holiday
feestdag
public transport
openbaar vervoer
to pull
trekken
pupil
pupil, leerling
to push
duwen
to put away
wegstoppen, wegleggen
Put away the file before you leave.
Leg het bestand weg voordat je weggaat.
to put on
aandoen
He put on his coat as it was cold.
Hij deed z'n jas aan want het was koud
to put up (tent or rent)
opzetten, verhogen
Gas companies are putting up their prices next week.
Gasbedrijven verhogen hun prijzen komende week.
to project
projecteren
to question
vragen
qualification
kwalificatie
quality
kwaliteit
quantity
kwantiteit, hoeveelheid
quarter
kwart, kwartaal, kwartier
quarter to
kwartier voor
quarter past
kwartier na