Level 5 Level 7
Level 6

126 - 150


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
He's not a particularly good rep, he's just average.
Hij is niet een bijzonder goede vertegenwoordiger, hij is gewoon gemiddeld.
to avoid
vermijden
away
weg
The CEO's away on business until the end of the month.
De directeur is weg voor zaken tot het eind van de maand
He threw away the documents by mistake.
Hij gooide de documenten per ongeluk weg.
back
terug, rug
When are you going back to work?
Wanneer ga je weer werken?
I gave back the laptop I had borrowed.
Ik gaf de laptop terug die ik geleend had.
The cables at the back of the computer are not connected.
De kabels aan de achterkant van de computer zijn niet verbonden.
bad
slecht
bag
tas
baggage
baggage
balcony
balkon
bank
bank
bank account
rekening
bank card
bankpas
bank charge
bankkosten
bank clerk
bankmedewerker
bank manager
bankmanager
banknote
bankbiljet
bar
bar
bargain
koopje
Did you get a bargain?
Kreeg je een koopje?
You'll get a better price if you bargain with him.
Je krijgt een betere prijs als je met hem onderhandelt.
base
basis