Level 64 Level 66
Level 65

1601 - 1625


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a stand at a trade fair
een kraampje op een beurs
We stood up to get a better view.
We stonden op om een beter uitzicht te krijgen
to start
beginnen
the start of the conference
het begin van de conferentie
The meeting started 10 minutes late.
De vergadering begon 10 minuten te laat.
state
staat
He comes from the state of California.
Hij komt uit Californië
station
station
to stay
blijven
to steal
stelen
steamed
gestoomd
step
stap
at
bij
take steps to do something
stappen ondernemen om iets te doen
to step forward
een stap voorwaarts doen
still
nog
stone
steen
to stop
stoppen
store
winkel
Department store
warenhuis
storeroom
voorraadkamer
storey
verdieping, etage
storm
storm
The roof was damaged in the storm.
Het dak was beschadigd door de storm.
story
verhaal