Level 7 Level 9
Level 8

176 - 200


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
big
groot
bike
fiets
note
rekening
The taxi driver didn't have change for a hundred-dollar bill.
De taxichauffeur had geen geld terug van een biljet van honderd dollar.
bill
rekening
We've finished our meal so we'd better get the bill.
We hebben onze maaltijd op, dus we kunnen beter de rekening vragen.
billion
miljard
birth
geboorte
What's the date of her birth?
Wat is haar geboortedatum?
black
zwart
block
blok
It's opposite the office block at the end of the corner.
Het is tegenover het kantoorgebouw aan het einde van de hoek.
Go to the end of the block and turn left.
Ga naar het einde van het blok en sla linksaf.
blue
blauw
board
boord, bestuur
a noticeboard
een prikbord
on board a plane
aan boord van een vliegtuig
boat
boot
body
lichaam
boiled
gekookt
boiling
kokend
an annual bonus
een jaarlijkse bonus
to book
boeken
I'm reading a book on online marketing at the moment.
Ik lees momenteel een boek over marketing
We'd better book our flights early.
We kunnen beter onze vluchten vroeg boeken.