Level 47 Level 49
Level 48

Actions


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
биз эмне кылабыз
We do these
туруу
To stand up
ойгонуу
To get up
эртең мененки тамакты ичүү
To have breakfast
баруу
To go
ойноо
To play
окуу
To read
туруу
To stand
түштөнүү
To have dinner
жатуу
To lie
секирүү
To jump
ичүү
To drink
бийлөө
To dance
сүрөт тартуу
To draw
ырдоо
To sing
отуруу
To sit
учуу
To fly
чуркоо
To run
кечки тамакты ичүү
To have supper
уктоо
To go to bed
сейилдөө
To walk
уктоо
To sleep
жазуу
To write
кесүү
To cut
келүү
To come
машине айдоо
To drive
берүү
To give
же
To eat
зарядка кылуу
To do exercises
үйгө баруу
To go home
ээ болуу, бар
To have
окутуу, билүү
To learn
коюу
To put
радио угуу
To listen to the radio
угуу
To listen, to hear
саламдашуу
To greet
билүү
To know
жардам берүү
To help
атчан баруу, атка минип баруу
To ride a horse
жүрүү, баруу
To ride
көрсөтүү
To show
велосипедге минип баруу
To ride a bicycle
алуу
To take
көрүү
To see
лыжа тебүү
To ski
коньки тебүү
To skate
кийүү
To wear
иштөө
To work
сүйлөшүү
To speak
жуу
To wash
сууга түшүү
To bathe
кароо
To watch
каалоо
To want
кылуу
To do
ыйлоо
To cry
адамдар кантип эс алышат
People's leisure activities
киного баруу
To go to the cinema
театрга баруу
To go to the theatre
музейге баруу
To go to a museum
сатып алуу
To do shopping
мен дүкөнгө ... сатып алганы бара жатам
I am going to the shop to buy ...
бул үйдө ким жашаит?
Who lives in this little house?
жолго даярдануу
Preparation for travl