Level 48 Level 50
Level 49

Reverse: Actions


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
We do these
биз эмне кылабыз
To stand up
туруу
To get up
ойгонуу
To have breakfast
эртең мененки тамакты ичүү
To go
баруу
To play
ойноо
To read
окуу
To stand
туруу
To have dinner
түштөнүү
To lie
жатуу
To jump
секирүү
To drink
ичүү
To dance
бийлөө
To draw
сүрөт тартуу
To sing
ырдоо
To sit
отуруу
To fly
учуу
To run
чуркоо
To have supper
кечки тамакты ичүү
To go to bed
уктоо
To walk
сейилдөө
To sleep
уктоо
To write
жазуу
To cut
кесүү
To come
келүү
To drive
машине айдоо
To give
берүү
To eat
же
To do exercises
зарядка кылуу
To go home
үйгө баруу
To have
ээ болуу, бар
To learn
окутуу, билүү
To put
коюу
To listen to the radio
радио угуу
To listen, to hear
угуу
To greet
саламдашуу
To know
билүү
To help
жардам берүү
To ride a horse
атчан баруу, атка минип баруу
To ride
жүрүү, баруу
To show
көрсөтүү
To ride a bicycle
велосипедге минип баруу
To take
алуу
To see
көрүү
To ski
лыжа тебүү
To skate
коньки тебүү
To wear
кийүү
To work
иштөө
To speak
сүйлөшүү
To wash
жуу
To bathe
сууга түшүү
To watch
кароо
To want
каалоо
To do
кылуу
To cry
ыйлоо
People's leisure activities
адамдар кантип эс алышат
To go to the cinema
киного баруу
To go to the theatre
театрга баруу
To go to a museum
музейге баруу
To do shopping
сатып алуу
I am going to the shop to buy ...
мен дүкөнгө ... сатып алганы бара жатам
Who lives in this little house?
бул үйдө ким жашаит?
Preparation for travl
жолго даярдануу