Level 17 Level 19
Level 18

Løse tilhæng, level 1-4 (valgfri)


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
+suaq
stor
+fik
sted eller tid
÷nnguaq
lille (sød)
÷lior-
laver; producerer; bygger
÷u-
at være noget
÷ler-
skal til at ...; er begyndt at ... [v-v] ## forsyner (sig) med [n-v]
÷usaq
noget der ligner
+niar-
agter at gøre noget
÷/+mi
i; ved (ent.)
÷/+mut
til (ent.)
÷/+mit
fra; ud af (ent.)
÷kkut
gennem; ad; via (ent.)
÷/+ni
i; ved (flert.)
÷/+nut
til (flert.)
÷/+nit
fra; ud af (flert.)
÷/+tigut
gennem; ad; via (flert.)
÷/+tut
som; ligesom
÷/+mik
ved hjælp af (ent.)
÷/+nik
ved hjælp af (flert.)
÷qar-
har
+neq
-ning; det at ... (abstrakt participium)
÷rusup-
har lyst til (men gør det ikke nødvendigvis)
÷laar-
lidt; lige