Level 18 Level 20
Level 19

Løse tilhæng, level 5-9 (valgfri)


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
÷ler-
skal til at ...; er begyndt at ... [v-v] ## forsyner (sig) med [n-v]
+tar-
plejer
+sinnaa-
er i stand til; kan
+lluar-
godt (adv.)
+sima-
er i en tilstand efter noget
+tor-
indtager; anvender
÷qaaq
meget
÷/+saq
noget ...-t (passivt participium)
÷/+miip-
er i (ent.)
÷/+mukar-
tager til (ent.)
÷/+meer-
er fra (en)
÷kkoor-
går via (ent.)
÷/+niip-
er i (flert.)
÷/+nukar-
tager til (flert.)
÷/+neer-
er fra (flert.)
÷/+tigoor-
går via (flert.)
+toq
en der ... (intransitivt participium)
÷tuar-
bliver ved med
+si-
køber, får [n-v] ## halvtransitivt [v-v]
÷nngor-
bliver (ændrer tilstand)
÷reer-
allerede
+neqar-
bliver (passiv)
+lup-
dårlig
÷jaar-
tidlig