Level 19 Level 21
Level 20

Løse tilhæng, level 10-14 (valgfri)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
÷araq
lille
÷qqip-
igen
÷/+ut, ÷at, ÷gut, ÷ssut, ÷qut, ...
middel, redskab
÷qat
fælle
+si-
køber, får [n-v] ## halvtransitivt [v-v]
÷annar-, ÷innar-
kun
÷iaa-, ÷iarpaa
fjerner
÷qatigaa
gør sammen med
+nikuu-
engang
÷ut, ÷at, ÷jut
noget ejet
÷liaq
noget fremstillet
+tariaqar-, ÷sariaqar-
har brug for at, skal
÷uma-, ÷juma-, ÷kkuma-
vil gerne, er opsat på
+simaar-
har det godt efter at have ...
+tu-, +su-
har meget, er rig på
+galuar-, ÷raluar-, ÷kkaluar-
ellers; hvis ikke
÷kip-
har lidt, er fattig på
+nar-
er sådan at man
+tippaa, +sippaa
lader ham ...; får ham til at ...
÷qquaa
beder ham om at; byder ham at