Level 14 Level 16
Level 15

مرحله ۱۵


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ایتالیا
در جنگ جهانی اول کدام کشور به متفقین یا اتفاق مثلث پیوست؟
اتفاق مثلث
فرانسه، روسیه و انگلستان در جنگ جهانی اول چه چیزی را تشکیل دادند؟
آلمان
در قرارداد ورسای کدام کشور باید به متفقین خسارت می‌پرداخت؟
ژنو
جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول در کجا تشکیل شد؟
دوره صلح مسلح
دورانی که آلمان و فرانسه در قرن نوزده در حال مسلح کردن خود بودند به چه دورهای معروف است؟
عثمانی
در قرن نوزده کدام امپراتوری به مرد بیمار اروپا معروف شد؟
خلع سلاح کامل آلمان
اولین نتیجه جنگ جهانی اول چه بود؟
ساویت
تشکیل حکومت کمونیستی بر پایه شوراهای کارگران و کشاورزان در زمان لنین در روسیه چه نام داشت؟
پاریس
کنفرانس ورسای در کدام شهر تشکیل شد؟
اتریش
سپاهیان هیتلر در سال ۱۹۳۸ کدام کشور اروپایی را اشغال کردند؟
مونیخ
پس از کدام کنفرانس کشور آلمان با رهبری هیتلر تمام خاک چک اسلواکی را اشغال کرد؟
لغو پیمان ورسای
مهم‌‌ترین اقدام هیتلر پس از به قدرت رسیدن در سال ۱۹۳۵ کدام است؟
کالخوز
مزارع کشاورزی اشتراکی در شوروی چه نام داشت؟
لنین
کالخوز مزارع کشاورزی اشتراکی توسط چه کسی تشکیل شد؟
زیگفرید
هیتلر کدام خط دفاعی را در مقابل خط دفاعی ماژینو فرانسویان ایجاد کرد؟
ماژینو
خط دفاعی فرانسویان در مقابل آلمان چه نام داشت؟
بنیتو موسولینی
رهبر و بنیان گذار حزب فاشیسم در ایتالیا چه کسی بود؟
هیتلر
برتری نژاد ژرمن بر همه‌ی نژادها شعار چه کسی بود؟
تجدید عظمت آلمان
هیتلر هدف خود را از سیاست هایش چه اعلام کرد؟
لیبی
عمر مختار در سال ۱۹۳۱ در راه آزادی کدام کشور به شهادت رسید؟
لنین
در سال ۱۹۲۱ چه کسی سیاست جدید اقتصادی مشهور به نپ را در شوروی در پیش گرفت؟
چیان کای شک
رئیس جمهور چین در نیمه اول قرن بیستم چه کسی بود؟
سلطنت طلبان
مارشال فرانکو در نزاع سیاسی اسپانیا جزء کدام دسته بود؟
دسترسی به نفت رومانی
هدف هیتلر از به چنگ آوردن رومانی پس از تصرف یوگسلاوی چه بود؟
ایران
متفقین به کدام کشور لقب پل پیروزی دادند؟