Level 21 Level 23
Level 22

مرحله ۲۲


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
میرحسین موسوی
در دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنهای(مد ظله العالی) چه کسی نخست‌وزیر شد؟
سال ۱۳۶۶
مجمع تشخیص مصلحت نظام در چه سالی به فرمان امام خمینی (ره) به وجود آمد؟
کیومرث
به عقیده ایرانیان و همچنین شاهنامه اولین فرمانروای روی زمین چه کسی بود؟
تمدن
ثروت حقیقی در تاریخ بشر که از گذشته به امروز رسیده است چیست ؟
راستگویی
نخستین صفت یک مورخ چیست؟
قبل از اختراع خط
در چه دوره ای حافظه نقالان مهم‌‌ترین عامل حفظ و توجه انسان به تاریخ بود؟
نجوم
واقعه نویسان قدیم علاوه بر ثبت تاریخ در کدام زمینه دارای مهارت بودند؟
جلالی
ناسازگاری تقویم هجری قمری با زندگی کشاورزی در پیدایش کدام تقویم موثر واقع شد؟
گرگوار سیزدهم
اصلاح تقویم رومی پس از ژولیوس سزار در اروپا از اقدامات چه کسی بود؟
اوستایی
نام ماه‌های سال خورشیدی از کدام تقویم باستانی اقتباس شده است؟
صفویان
تقویم دوازده حیوانی در زمان فرمانروایی کدام سلسله مورد استفاده قرار گرفت؟
دوازده حیوانی
چه تقویمی تا سال ۱۳۰۴ ه.ش در ایران رواج داشت؟
تقویم بابلی
تقویم در ایران ریشه در کدام تقویم دوران باستان دارد؟
مغولان
گاه شماره دوازده حیوانی با چیرگی کدام سلسله در ایران رایج گردید؟
ژولیوس سزار
اصلاح تقویم رومی در زمان فرمانروایی چه کسی بود؟
مغولان
از دوره ی حکومت کدام سلسله در ایران تقویم دوازده حیوانی کاربرد یافت؟
زمان شماری
ازدید مارتین نیلسون مهم‌‌ترین عمل هوشمندانه در تاریخ چیست؟
هجرت پیامبر از مکه به مدینه
مبدا تقویم هجری قمری چیست؟
حکیم عمر خیام
تقویم جلالی توسط کدام دانشمند تکمیل شد؟
آغاز پادشاهی هر پادشاه
در گاهشماری بابلیان مبدا شمارش سال ها چه بود؟
اپاگومن
مصریان ۵ روز اضافی سال را که به آخر ماه ۱۲ سال میافزودند چه مینامیدند؟
نیسانو
نخستین ماه تقویم ماه بابلی‌ها چه نام داشت؟
تقویم جلالی
گاهشماری هجری شمسی را اولین بار بر اساس چه تقویمی استخراج کردند؟
سومری‌ها
کدام تمدن قدیمی، تاریخ را به دوره قبل از طوفان و بعد از طوفان تقسیم کرده بودند؟
افغانستان
امروزه در کدام کشور ویرانه‌های شهر غلغله از شهرهای سیستان قدیم به جا مانده است؟