Level 25 Level 27
Level 26

مرحله ۲۶


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
نایب السلطنه
نادر پس از برکناری شاه عباس سوم خود را چه نامید؟
افشاریه
پس از سلسله صفویه کدام سلسله در ایران تشکیل شد؟
۷ سال
شورش افغانها بعد از چند سال در ایران خاتمه پیدا کرد؟
انگلستان
کدام کشور در زمان نادر با ایران روابط تجاری داشت؟
ایران و هند
جنگ کرنال میان کدام دولت ها رخ داد؟
هندوستان
مهم‌‌ترین فتح نادر چه بود؟
شیراز
کریم خان زند کدام شهر را به پایتختی برگزید؟
کریم خان
بندر بصره در زمان کدام پادشاه تصرف گردید؟
انقلاب کبیر فرانسه
از وقایع مهم تاریخ اروپا و جهان در قرن هیجده چیست؟
لطفعلی خان
مهم‌‌ترین رقیب آقا محمدخان برای رسیدن به حکومت که بود؟
گلستان
درکدام عهدنامه باکو و گنجه از ایران جدا شد؟
میرزا آقا خان نوری
در زمان چه کسی افغانستان از ایران جدا شد؟
تاسیس دارالفنون
مهم‌‌ترین اقدام فرهنگی امیرکبیر چه بود؟
محمد شاه
ادعا و فتنه بزرگ سید علی محمد باب در زمان کدام پادشاه بود؟
قرارداد رویتر
یکی از ننگ‌‌ترین امتیازی که دولت ایران به بیگانگان داد کدام قرارداد بود؟
شیخ فضل‌الله نوری
در زمان مشروطه به پیشنهاد چه کسی مادهای بر متمم قانون اساسی افزوده شد؟
عباس آقا صراف تبریزی
امین السلطان صدراعظم دوران قاجار به دست چه کسی به قتل رسید؟
۱۳۲۰ ه. ش
متفقین در چه سالی وارد کشور ما شدند؟
کاشمر
آیت الله مدرس در کدام شهر به شهادت رسید؟
سپردن وزارت جنگ به او
مصدق برای تسلط بر اوضاع کشور از شاه چه درخواستی نمود؟
قیام ۱۹ دی ماه
توهین به امام خمینی (ره) در روزنامه اطلاعات سبب چه قیامی شد؟
شهید مفتح
نماز عید فطر سال ۱۳۵۷ به امامت چه کسی برگزار شد؟
سیزده آبان
روز دانش آموز و روز اشغال لانه جاسوسی چه روزی است؟
شریف امامی
واقعه ۱۷ شهریور در زمان نخست وزیری چه کسی اتفاق افتاد؟
شاپور بختیار
آخرین نخست وزیر رژیم شاه که از مهره‌های آمریکا بود که بود؟