Level 2
Level 1

B125 Koolstofkringloop


3 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Koolzuurgas/ CO2
Broeikasgas dat door de natuur (oa vulkanen) in de lucht terechtkomt, maar ook door toedoen van de mens (uitlaatgassen auto’s, fabrieken, bosbranden)
Fotosynthese
Het onder invloed van zonlicht omzetten van water en koolzuurgas in suikers en zuurstof door planten en bomen
Koolstofkringloop
Alle uitwisselingen van CO2 op aarde