Level 1 Level 3
Level 2

B126 Versterkt broeikaseffect


3 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Broeikaseffect
Het vasthouden van de zonnewarmte door de dampkring. Broeikasgassen zijn: - Waterdamp - Koolzuurgas - Methaan - Zuurstof - Asdeeltjes van vulkanen
Versterkt broeikaseffect
Het versterken van het natuurlijk broeikaseffect door toedoen van de mens
Fossiele brandstoffen/ fossiele energiestoffen
Aardgas/ aardolie en steenkool: brandstoffen die na miljoenen jaren ontstaan zijn uit fossiele resten van planten, bomen en dieren