Level 3 Level 5
Level 4

B131 t/m B134 Duurzaamheid


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Natuurlijke hulpbron
Producten uit de natuur die mensen dagelijks gebruiken
Duurzaam(heid)
Je gebruikt niet meer natuurlijke hulpbronnen dan er bijkomen
Duurzame/ hernieuwbare energiebron
Energiebronnen die niet opraken: - Water - Wind - Zon - Geothermische energie - Biomassa
Duurzame landbouw
Voedsel verbouwen met behoud van de bodemvruchtbaarheid
Biodiversiteit
Soortenrijkdom (planten en dieren)
Kringloop/ recycling
Het opnieuw gebruiken van grondstoffen/ afval
Windenergie
Energie die opgewekt wordt uit het stromen van lucht
Waterkracht/ hydro -elektriciteit
Energie die wordt opgewekt uit vallend of stromend water: - Watervallen - Eb – en vloed
Zonne-energie
De warmte van de zon wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken en water op te warmen
Geothermische energie
De natuurlijke hitte in de (vulkanische) ondergrond wordt gebruikt voor het opwekken van energie
Biomassa
Organisch materiaal (houtresten, groente- fruit en tuinafval) wordt gebruikt om energie op te wekken