Level 5
Level 6

Choroby 3


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nethertona
PNO, mutacja w genie SPINK5. Zaburzenie dojrzewania limfocytów T i B, rybia łuska, erytrodermia, "bambusowe" włosy
Pageta
ogniska osteomalacji zastępowane nieprawidłowo tworzoną nową tkanką kostną. Ból kostny, złamania. Wysokie ryzyko rozwoju osteosarcoma (kości)
Arnolda Chiariego
przemieszczenie tyłomózgowia do kanału kręgowego, wodogłowie
Dandyego Walkera
zespól malformacji mózgowia - wodogłowie, poszerzenie IV komory, hipoplazja móżdżku, oczopląs
Sneddona
autoimmunologiczne zapalenie małych i średnich naczyń, livedo reticularis, udary mózgowe, nadciśnienie
Parryego Romberga
połowiczy zanik twarzy u młodych kobiet
Buschkego Ollendorff
dermatofibrosis lenticularis disseminata, osteopoikiloza i liczne znamiona łącznotkankowe. Dziedziczenie autosomalne dominujace
Meigsa
triada objawów przy nowotworze jajnika - wodobrzusze, hydreopericardium, hydrothorax
Dresslera
późne powikłanie zawału serca, gorączka, zapalenie osierdzia lub opłucnej
Frohlicha
otyłość, niedorozwój narządów płciowych, guz w okolicy podwzgórzowo-przysadkowej, u chłopców
Wiskota Aldricha
niedobór odporności sprzężony z X. trombocytopenia, mało IgM, dużo IgA
Brutona
agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X, całkowity brak przeciwciał i mało limfocytów B
Ivemarka
Zespół dysplazji nerkowo-wątrobowo-trzustkowe
Feltyego
zespół autoimmunologiczny z obecnością charakterystycznej triady: reumatoidalnego zapalenia stawów, neutropenii i splenomegalii
Perthesa
jałowa martwica głowy kości udowej, przeważnie u chłopców
Churga Straussa
eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, występują objawy alergicznego nieżytu nosa, polipów nosa i astmy oskrzelowej
Bannwartha
limfocytarne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych z porażeniem nerwów czaszkowych i bolesnym zespołem wielokorzeniowym - neurobolerioza
Charlesa Bonetta
halucynacje wzrokowe u osób po utracie wzroku
Ortnera
chrypka spowodowana uciskiem nerwu krtaniowego wstecznego przez powiększony lewy przedsionek w zwężeniu zastawki mitralnej
Chediaka Higashiego
nawracające zakażenia bakteryjne, albinizm, choroba dziedziczona AD