Level 2
Level 1

Geologia


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mineral
Sòlid inorgànic, natural, amb composició química definida i estructura atòmica ordenada
roca
Agregat de minerals
magmàtiques
Roques que es formen per la solidificació d'un magma
metamòrfiques
Roques que es formen per la transformació d'altres roques, a causa de l'augment de pressió i temperatura
sedimentàries
roques formades a la superfície de la terra, per l'acumulació de partícules
volcàniques
Roques magmàtiques formades per la solidificació ràpida d'un magma a la superfície de la terra
plutòniques
Roques magmàtiques formades per la solidificació lenta d'un magma en profunditat
meteorització
Desintegració de les roques provocada per l’acció dels agents atmosfèrics (calor i humitat)
duna
Muntanya de sorra formada pel vent
aqüífer
Massa subterrània de roca plena d'aigua
torrent
Vall que porta aigua només quan plou o desgela
sisme
Vibracions del terreny produïdes pel fregament dels dos blocs de terreny d'una falla quan es mou
litosfera
Capa terrestre superficial i rígida, formada per l'escorça i el mantell superior
placa tectònica
Fragment de litosfera limitat a les vores per franges amb molts sismes
astenosfera
Capa toba, sota la litosfera, on es donen corrents de convecció
falla
Fractura del terreny on un bloc es desplaça respecte l'altre