Level 1 Level 3
Level 2

Éssers vius i microorganismes


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mitocondris
Orgànul que dóna energia a la cèl·lula mitjançant la respiració cel·lular
teixit
Conjunt de cèl·lules semblants que fan la mateixa funció
cloroplast
Orgànul que s'encarrega de realitzar la fotosíntesi
fagocitosi
Captura i digestió que fan algunes cèl·lules en partícules o microorganismes, sigui per alimentació o com a defensa
respiració cel·lular
Procés que fan els mitocondris i que permeten a la cèl·lula obtenir energia a partir de sucre i oxigen
fotosíntesi
Porcés que fan els cloroplastos i que permeten a la cèl·lula fabricar matèria orgànica a partir d'aigua i diòxid de carboni
cromosomes
estructures del nucli cel·lular que contenen la informació genètica (ADN)
eucariota
Cèl·lula amb molts orgànuls i amb membrana nuclear
procariota
Cèl·lula amb pocs orgànuls i sense membrana nuclear
mitosi
Procés de divisió cel·lular on una cèl·lula mare dóna dues cèl·lules filles idèntiques
meiosi
Procés de divisió cel·lular on una cèl·lula mare dóna cèl·lules filles amb la meitat de cromosomes
gàmeta
Cèl·lulla haploide (amb la meitat de cromosomes) que participa en la fecundació
reproducció asexual
Tipus de reproducció, sense gàmetes, on els fills són iguals al pare
nutrició autòtrofa
Tipus de nutrició característic de plantes i algues, que consisteix en fabricar matèria orgànica (sucres) a partir de matèria inorgànica
nutrició heteròtrofa
Tipus de nutrició característic d'animals, fongs i protozous, que consisteix en obtenir la matèria orgànica amb l'alimentació
reproducció sexual
Tipus de reproducció que es fa mitjançant gàmetes, on els fills són diferents als pares
espècie
Conjunt d'éssers vius similars que poden reproduir-se entre si i tenir descendència fèrtil
bacteris
Regne format per organismes procariotes
flora
Conjunt de microorganismes que viuen en el nostre cos
antibiòtics
Medicaments que serveixen per curar-nos de malalties provocades per bacteris
fongs
Regne format per microorganismes eucariotes, amb nutrició heteròtrofa i que tenen paret cel·lular
líquens
Simbiosi entre fongs i algues
micorizes
Simbiosi entre fongs i arrels de plantes
protozous
Microorganismes eucariotes, amb nutrició heteròtrofa i que no tenen paret cel·lular
algues
Microorganismes eucariotes, amb nutrició autòtrofa
fitoplàncton
Part del plàncton formada per les algues