Level 3
Level 4

Animals


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
animal
Organisme pluricel·lular, amb teixtis, que té nutrició heteròtrofa
filtrador
Animal que s'alimenta de plàncton
medusa
Organisme amb cèl·lules urticants i reproducció sexual
pòlip
Organisme amb cèl·lules urticants i reproducció asexual
corall
Organisme format per una colònia de pòlips
gasteròpode
Mol·lusc amb una closca
bivalve
Mol·lusc amb 2 closques
cefalòpode
Mol·lusc sense closca i amb potes al voltant de la boca
equinoderm
Organisme amb simetria pentaradial i aparell ambulacral, com les estrelles de mar o els eriçons de mar
artròpode
Organisme amb el cos dividit en segments i amb apèndixs articulats (potes, antenes, etc)
6
Quantes potes té un insecte?
8
Quantes potes té un aràcnid?