Level 16 Level 18
Level 17

Miscellany 5


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
môj brat
my brother
moja priateľka
my girlfriend
tvoja priateľka
your girlfriend (informal)
vaše meno
your name (formal)
jeho priateľka
his girlfriend
začínať
to begin, to start
pracovať
to work
napísať
to write
priniesť
to bring
nakupovať
to shop
pozývať
to invite
nájsť
to find
dať
to give
navštíviť
to visit
pomôcť
to help
počuť
to hear
kúpiť
to buy
prísť
to come
vziať
to take, to capture, to accept
vidieť
to see
študovať
to study
písať
to write
hľadať
to search for
stretnúť sa
to meet
piť
to drink
zabudnúť
to forget
určite
certainly
skoro
early, soon
rýchlo
fast, quickly
stále
still, constantly
možno
perhaps
nejako
somehow
nijako
by no means, noway
pretože
because, since, as
takže
so, in that way
predtým
before, previously
kým
until
until
keby
if
nikto
no one
nikam
to nowhere
žiaden
none
Ja som nič nerobil.
I didn't do anything.