Level 40 Level 42
Level 41

My Family and I 16


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Je na Slovensku a študuje slovenčinu.
(He)'s in Slovakia and is studying Slovak.
Je už na Floride niekoľko dní a je šťastná.
(She)'s already been in Florida for several days and (she)'s happy.
Dimitar je doma a je unavený.
Dimitar is at home and (he)'s tired.
Jej otec je v USA a je starý.
Her father is in the USA and (he)'s old.
Jeho matka pracuje v banke a je sympatická.
His mother works in a bank and (she)'s nice.
Rosemarie študuje na univerzite a je šikovná.
Rosemarie studies at university and is skillful.
Mamin brat je úradník v banke a je zábavný.
Mum's brother is a bank clerk and is amusing.
Dnes je jej prvý deň na univerzite a je šťastná.
Today is her first day at university and (she)'s happy.
Neviem koľko rokov má jeho priateľka a je manekýnka.
I don't know how old his girlfriend is, but she's a model.
Viem čítať a písať po slovensky ale už neviem hovoriť dobre a študujem slovenčinu.
I know how to read and write in Slovak, but I cannot speak well yet, and I study Slovak.
Moja kamarátka býva v New Yorku a je slobodná ale ja nie som.
My friend lives in New York and (she)'s single, but I'm not.
Je z USA ale jej otec nie je.
(She)'s from the USA, but her father isn't.
Mám rád že som tu ale Rebecca nemá.
I'm glad that I'm here, but Rebecca isn't.
Jessica and Amanda sú v poriadku ale nie sme.
Jessica and Amanda are fine, but we're not.
malý brat
little brother
americká študentka
American student (feminine)
slovenská história
Slovak history
manželkina práca
wife's work
prvá skúška
first exam
bratov priateľ
brother's friend
bratovo dievča
brother's girlfriend
otcovo číslo
father's number
tretia dcéra
third daughter
milá stará mama
kind grandmother
múdry otec
wise father
jeho doktorka
his doctor (feminine)
matkina sestra
mother's sister
sympatický úradník
nice clerk
ich nová manekýnka
their new model