Level 9 Level 11
Level 10

Səviyyə 10 (İfadələr)


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
what do you want?
nə istəyirsiniz?
what is your purpose ?
məqsədiniz nədir?
what is the reason ?
səbəb nədir?
what time is it ?
saat neçədir?
on my own
təkbaşına
I live on my own
mən təkbaşına yaşayıram
How can I get to the nearest bus stop ?
Yaxınlıqdaki avtobus dayanacağına necə gedə bilərəm?
What is the date of today ?
Bu gün ayın neçəsidir?
What is the weather like today ?
Bu gün hava necədir?
Would you like some milk ?
Bir az süt istərdinizmi?
Where would you like to meet ?
Harada görüşmək istərdiniz?
I am in a hurry
tələsirəm
sleep well
yaxşı yuxular
I am looking forward to
mən səbirsizliklə gözdəyirəm
sorry for the delay
gecikdiyim üçün üzr istəyirəm
sorry to keep you waiting
gözlətdiyim üçün üzr istəyirəm
that's funny
çox gülməlidir
bless you
çox yaşa
let's go
haydi getdik
hurry up
tələs,cəld ol
calm down !
sakit ol !
shut up !
sus!
don't worry
narahat olma
don't forget
unutma
let me know
mənə xəbər verin
what's the matter ?
problem nədir?
are you sure ?
əminsiniz?
what's going on ?
nələr baş verir ?
what a shame !
ayıb olsun
nice to meet you
sizi görməyimə şadam
I am glad to see you
sizi görməyimə şadam {not nice to meet you}
I am in a good mood
özümü yaxşı hiss edirəm