Level 14 Level 16
Level 15

Səviyyə 15


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
enough
yetərli, kifayət, yetər
yet
hələ, indiyədək
even
hətta
event
hadisə
fairly
xeyli
perhaps
ola bilər, mümkündür ki
rather
olduqca, daha doğrusu
any
hər, hər hansı
efficient
səmərəli, təsirli
factory
fabrika, zavod
really
həqiqətən, doğrudan
shelf
rəf
out
kənar, içərdən
eve
ərəfə, ərəfəsində
cry
ağlamaq, qışqırmaq
excuse
üzr, bəhanə
lovely
qəşəng, cazibədar
correspond
yazışmaq, uyğun, məktublaşmaq
instance
nümunə, misal
trick
hiylə, aldatmaq
impressive
təsirli, təsir bağışlayan
anniversary
ildönümü
assassination
sui-qəsd, qətl
congratulations
təbrik, təbrik etmək
general
ümumi, ümumxalq
hold
saxlamaq, tutmaq
same
eyni, həmin
ago
əvvəl, bundan əvvəl
agree with
razıyam
auxilary
köməkçi
by
tərəfindən, üzrə