Level 17 Level 19
Level 18

Səviyyə 18 [İfadələr]


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How can we protect the weather ?
Biz havanı necə qoruya bilərik ?
How can you describe the weather forecast ?
Hava məlumatını necə təsəvvür edə biləriz ?
Describe the weather forecast please.
Hava məlumatını təsəvvür et, zəhmət olmasa
Speak about environment
Ətraf mühit haqqında danış
How can we protect the environment ?
Ətraf mühiti necə qoruya bilərik ?
We must protect the weather and the environment all the time.
Biz havanı və ətraf mühiti hər vaxt qorumalıyıq.
Don't throw the litter down.
Zibili yerə atmayın
just in case
hər ehtimala qarşı
at every step
hər addım başı
as usual
həmişəki kimi
How do you know?
hardan bilirsən?
what do you want?
nə istəyirsiniz?
who are you looking for?
siz kimi axtarırsınız?
what's happened?
nə baş verib?
can you tell me ...?
mənə deyə bilərsiz?
allow me to help you
icazə verin sizə kömək edim
I am looking forward to
mən səbirsizliklə gözdəyirəm
I have decided to...
Mən qərar aldım ki ...
I would like to...
mən istərdim ki...
I promise to...
mən söz verirəm...
I am trying to...
mən çalışıram...
I wish you lucky career
sənə uğurlu karyera arzulayıram