Level 18 Level 20
Level 19

Səviyyə 19


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
television
televiziya, televizor
radio
radio
iron
dəmir,ütü
coal
kömür
gas stove
qaz sobası
technological achievements
texnoloji nailiyyətlər
view
görüntü, mənzərə
sound
səs, səsləndirmək
cinema
kinoteatr
theatre
teatr
subscriber
abonet
password
şifrə
development
inkişaf [not prosperity,progress]
remote control
pult, uzaqdan nəzarət
live broadcasting
canlı yayım
live program
canlı proqram
display
göstərmək,nümayiş etdirmək
screen
ekran
hacker
dağıdıcı programlar hazırlayan fərd
wireless TV
kabelsiz televiziya
advertise
reklam etmək
advertisement
reklam
poster
afişa
projection set
proeksiya aparatı
reflect
əks etdirmək
get world fame
dünya şöhrəti qazanmaq
surveillance cameras
müşahidə kameraları
prevent
qarşısını almaq, dəf etmək