Level 1 Level 3
Level 2

Səviyyə 2


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pen
qələm
book
kitab
at home
evdə
boy
oğlan
girl
qız
what
nə?
where
hara, harada
old
qədim, köhnə, qoca [ not ancient ]
bus
avtobus
bad
pis
good
yaxşı {not fine,nice,well}
house
ev [ not home]
on the table
stolun ustündə
in the garden
bağda, bağın içində
at work
işdə
I am glad to see you
sizi görməyimə şadam {not nice to meet you}
is
-dır\-dir\-dur\-dür
are
-dırlar* -sınız* -ıq* -san*
road
yol [ not way ]
time
vaxt, zaman
table
stol
chair
stul
carpet
xalça
window
pəncərə
door
qapı
flat
mənzil
letter
məktub
document
sənəd
think
fikirləşmək, düşünmək