Level 24 Level 26
Level 25

Səviyyə 25


80 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absent
yerində olmamaq
present
indiki, cari
chalk
tabaşir
to talk
söhbət etmək
last
sonuncu, axrıncı
cottage
bağ evi, daxma, kotej
whose
kimin
ring
zəng etmək
bring
gətirmək
ink
mürəkkəb
tell
demək, danışmaq
to be on duty
növbətçi olmaq
at sunrise
gün çıxanda
under the tree
ağac altında
to be at home in time
vaxtında evdə olmaq
return
qayıtmaq, geri dönmək
today's newspaper
bugünkü qəzet
the moon's light
ay işığı
kind
incə, zərif, mehriban
farm
təsərrüfat, şirkət, bina
to be here
burada olmaq
to be there
orada olmaq
wrestling
güləş
wrestler
güləşçi
wrap
bükmək
found
əsasını qoymaq
textile
toxuculuq
stage
mərhələ, səhnə
wealth
var-dövlət, sərvət
cultural
mədəni
culture
mədəniyyət
tool
alət, sənət, aləti
prosperity
inkişaf [not development,progress]
independent
müstəqil
decline
tənəzzül, rədd etmək
settlement
qəsəbə
rapidly
cəld, sürrətli [not fast,quick]
historic days
tarixi günlər
tradition
ənənə, adət
native
doğma, təbii, fitri
brave
cəsur
to be bury
basdırmaq, dəfn etmək
far back
daha qədimlərə
foundation
əsas, bünövrə
embassy
səfirlik
border
sərhəd
government
hökümət
navigation
naviqasiya, dəniz nəqliyyatı
ambassador
səfir
yield
məhsul, istehsal etmək [not harvest]
occupy
tutmaq, zəbt etmək
shopkeeper
mağaza sahibi
housewife
evdar qadın
climate
iqlim,hava şəraiti
nation
millət
evidence
sübut, dəlil, şahid
trade
ticarət
equip
təchiz etmək
equipment
avadanlıq,təchizat
grow
inkişaf etmək, böyümək
achieve
nail olmaq
educate
təhsil vermək, savadlandırmaq
since
o vaxtdan, -dan -dən
change
dəyişmək
advanced
inkişaf etmiş, qabaqcıl
acknowledge
tanımaq,qəbul etmək
plantation
plantasiya, əkin sahəsi
orchard
bağ, meyvə bağı
pride
şərəf, qürur
longevity
uzunömürlülük
ant
qarışqa
century
əsr, yüzillik
metallurgy
metallurgiya
population
əhali,xalq kütləsi
huge
böyük,nəhəng [not big]
territory
ərazi, teritoriya
motherland
ana vətən, doğma vətən
basin
hövzə, baseyn
strong
güclü
mostly
əsasən