Level 25 Level 27
Level 26

Səviyyə 26 [ifadələr]


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
take your seat
əyləş, yerini al
play a role
rol oynamaq
in spite of
baxmayaraq ki
at least
ən azı, heç olmazsa
to be situated in
yerləşmək (haradasa)
building materials
tikinti materialları
educational establishments
təhsil müəssisələri
on the coast of
sahilində (dənizin)
on the stage
səhnədə
get world fame
dünya şöhrəti qazanmaq
be known for
tanınmaq
health resort
müalicə mərkəzi, kurot
mountain chains
sıra dağlar
snow-white
qar kimi ağ, ağappaq
by force
güclə, zorla
fall down
yıxılmaq, süqut etmək
border on
sərhədlənmək
to be washed by
yuyulmaq
world fame
dünya şöhrəti
as a result of
nəticəsində, sayəsində
from one place to another
bir yerdən başqa yerə
one by one
bir-bir
as fast as
olduqca tez
a through train
birbaşa qatar
to be going to
nəsə etməyə hazırlaşmaq.
look for
axtarmaq
look up
yuxarı baxmaq
instead of
əvəzinə
as I know as
bildiyimə görə
feel
hiss etmək
quality
keyfiyyət
quantity
kəmiyyət
liquid
maye
dense
sıx. qalın