Level 26 Level 28
Level 27

Səviyyə 27


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cross
keçmək
communicate
əlaqələndirmək
ashamed
utandırıcı
scold
cəzalandırmaq
behaviour
davranış
rudeness
kobudluq
sense
hiss
brain
beyin
lie
yalan, yalan danışmaq, uzanmaq
lay
uzatmaq, süfrə açmaq
prison
həbsxana
sailor
dənizçi
servant
qulluqçu
comic
gülməli [not funny]
persistent
ardıcıl, inamlı, inadlı
collaborator
əməkdaş, işçi [not employee]
religious
dini
innovator
yenilikçi
make contribution
töhfə vermək
mankind
insanlıq, bəşəriyyət
compare
müqayisə etmək [not quarrel, argue]
tremendous
nəhəng, dəhşətli
significant
mühüm, çoxcəhətli
manner
tərz, forma, görünüş
spiritual
mənəvi, əxlaqi
slave
qul, nökər
content
məzmun
sensible
şüurlu,düşünçəli
dedicate
həsr, həsr etmək
mystery
sirr
superb
üstün,cəlallı, təmtəraqlı
to be obliged
məcbur olmaq
to be rich in
varlı olmaq
beloved
sevimli, əziz
to express
ifadə etmək
labour
əmək, zəhmət
immortal
yenilməz, ölməz
extraordinary
qeyri-adi
legend
əfsanə, uydurma
fear
qorxu
fearless
qorxusuz, qorxmaz
creation
yaradıcılıq, yaranış
root
kök