Level 36 Level 38
Level 37

Səviyyə 37


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to hear
eşitmək
town
şəhər [not city]
pay
ödəniş, ödəmək, maaş
stay
qalmaq
take for a walk
gəzməyə aparmaq
to walk
gəzmək
strange
qəribə
composition
referat, inşa [not essay ]
classroom
sinif otağı
impression
təəssürat
ill
xəstə
to take
götürmək
to learn
öyrənmək
to give
vermək
to happen
baş vermək [not take place]
to try
yoxlamaq, sınamaq
dark
qaranlıq
on sale
endirimdə
mirror
güzgü, ayna
dress
don
attentively
diqqətlə
thing
əşya
sincere
səmimi
to understand
başa düşmək
notebook
dəftər, noutbuk
to drive
sürmək
to help
kömək etmək
aunt
xala, bibi
cruel
qəddar, zalım
free
azad
freedom
azadlıq
railway
dəmir yolu
gift
hədiyyə [not present]