Level 37 Level 39
Level 38

Səviyyə 38


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be eager
istəkli olmaq
crowded
basabas, basırıq
to be award
layiq görülmək
to create
yaratmaq
displease
qeyri-məmnun
unfortunately
tərslikdən, bədbəxtlikdən
to catch
tutmaq
unluckily
uğursuzluqdan
traffic
nəqliyyat
progress
inkişaf [not prosperity,development,grow]
landscape
mənzərə [not scenery]
juice
meyvə şirəsi
to gain
əldə etmək, qazannmaq
task
tapşırıq
novel
hekayə [not story]
writer
yazıçı
magazine
jurnal
poem
şeir
poet
şair
blame
günahlandırmaq, qınamaq
accident
hadisə
perfume
ətir
researcher
tədqiqatçı
discovery
kəşfiyyat
advantage
üstünlük
sentence
cümlə
translation
tərcümə
at all
kifayət qədər
soft
yumşaq
sad
məyus
terrible
dəhşətli
ant
qarışqa
to be glad
şad olmaq
vase
güldan
favourite
sevimli
soul
can, könül, qəlb
heart
ürək