Level 38 Level 40
Level 39

Səviyyə 39


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at once
dərhal
to enjoy
zövq almaq
to miss
darıxmaq, buraxmaq
song
mahnı [not music]
contest
müsabiqə
bank
bank, sahil
which
hansı
jug
küpə, bardaq, dolça
paper
kağız, qəzet
special
xüsusi
popular
məşhur [not famous, well-known]
here
bura, burada
there
ora, orada
in time
vaxtında [not on time]
on time
vaxtında [not in time]
to be against
əleyhinə olmaq
sightseeing
görməli yer
to wash
yumaq
to iron
ütüləmək
guilty
günahkar
to accuse
təqsirləndirmək
to meet
qarşılaşmaq, görüşmək
rarely
nadir hallarda
silence
sükut
friendly
dostcasına
it is a pity
təəssüf ki
uncle
əmi, dayı
to say
demək
to study
təhsil almaq
readable
oxunaqlı
advisable
məsləhətli
apricot
ərik
generous
dahi
hat
şlyapa
eyebrow
qaş
eyelid
göz qapağı
ankle
topuq
hip
bud