Level 39 Level 41
Level 40

Səviyyə 40


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hoist
qaldırıcı
damp
nəm, rütübətli
effect
effekt, əsər
unite
birləşdirmək
column
sütun, kolon
tender
zərif, incə, nəvazişli
put down
üsyanı yatırmaq, qeyd eləmək
output
məhsul, buraxılış
put together
tərtib etmək
perish
tələf olmaq, batmaq
well-bred
mərifətli, ədəbli
prominent
görkəmli, məşhur
interrogate
dindirmək, istintaq etmək
swift
cəld [not quick, fast,rapid rapidly]
raw
xam, çiy, kal
decrease
azaltmaq, əksiltmək
weaken
zəiflətmək
throw away
tullamaq, tökmək
hire
kirayə, kirayə götürmək
appeal
müraciət
starve
aç qalmaq
revolt
üsyan
care for
qayğısına qalmaq
accustomed
adətkar, öyrəncəkli
come up
yanaşmaq, tən olmaq
untamed
əhliləşdirilməmiş
reasonable
müvafiq, ağlabatan
instant
dərhal, cəld
severe
ağır, ciddi, şiddətli
precisely
dəqiq, düz, dürüst
apparently
yəqin, görünürki
gradually
tədricən
constant
sabit, daimi
permanent
daimi, sabit, uzunömürlü
blunder
səhv, qələt, xəta
think over
götür-qoy etmək
collar
yaxalıq, boyunbağı
waist
bel
rack
asılqan, paltarasan
mixture
qarışıq, qatışıq