Level 40 Level 42
Level 41

Səviyyə 41


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
proclaim
elan etmək
assent
razılıq
admit
etiraf etmək, razılaşmaq, qəbul etmək
acid
turşu
amend
düzəliş etmək
astonish
heyrətləndirmək [not to amaze]
arid
quraq, susuz
barren
bəhrəsiz, barsız
capture
tutmaq, ələ keçirmək, qəsb
thanks to
görə, səbəbindən
bloom
tük, çiçək, çicəkləmək
bother
incitmək, bezdirmək
bud
tumurcuq, qönçə
bulwark
dayaq, istinadgah
bunch
dəstə, sılxım [not cluster]
cluster
dəstə, salxım [not bunch]
cultivate
yetişdirmək, becərmək
deed
əməl, sənəd, akt
deceive
aldatmaq, satmaq, satqınlıq etmək
explanation
şərh, açıqlama
definition
müəyyən, tərif, açıqlama
edge
kənar, haşiyə, qıraq
willingly
həvəslə, can-başla [not eagerly]
eagerly
həvəslə, can=başla [not willingly]
go in
daxil olmaq [not enter]
enter
daxil olmaq [not go in]
descend
enmək, aşağı düşmək
mist
duman, çən [not fog]
commodities
mal, əmtəə [not goods]
harsh
sərt, kəskin, şiddətli
anchored
bərkitmək
be forced
məcbur olmaq
bumpy
kələ-kötür
hesitant
tərəddidlə
reluctant
istəsiz, könülsüz
assured
arxayın, xatircəm
treason
xəyanət, dövlətə xəyanət