Level 42 Level 44
Level 43

Səviyyə 43


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
seem
görünür, görünmək
such
bu cür, belə
bill
hesab, qanun layihəsi
nothing
heç bir şey, heç nə
side
yan, tərəf
rest of
qalan
by heart
əzbərdən
that's a pity
təəsüf ki
a place of interest
görməli yerlər
stranger
qərib, qərib adam
make a voyage
səyahət etmək [not trip, travvel]
in the direction of
istiqamətində
certainly
əlbəttə, sözsüz ki
to order
əmr vermək, bildirmək
that's why
ona görə ki, buna görə də