Level 44 Level 46
Level 45

Səviyyə 45


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hesitate
tərəddüd etmək
import
idxal etmək
inhabit
məskunlaşmaq, yaşamaq
injure
yaralamaq, yaralanmaq
interrupt
sözünü kəsmək
invade
işğal etmək [not occupy]
introduce
tanış etmək
kidnap
qaçırmaq, adam oğurlamaq
multiply
vurmaq (riyaziyyat)
pick
toplamaq, yığmaq
poison
zəhərləmək
prohibit
qadağan etmək
pronounce
tələffüz etmək
propose
təklif etmək
punish
cəzalandırmaq
purchase
satın almaq
consult
məsləhətləşmək
convict
məhbus, ittiham, mühakimə etmək
cough
öskürmək
cure
müalicə etmək [not heal, treat]
declare
elan etmək, bəyan etmək [not proclaim]
deny
danmaq, inkar etmək
appear
peyda olmaq
disappear
yoxa çıxmaq
dispatch
göndərmək [not send]
distinguish
seçmək, fərqləndirmək
drizzle
çiskin, çiskinləşmək
dust
toz, tozunu almaq
elect
seçmək (prezident və.s)
extend
yayılmaq, genişlənmək
fetch
gətirmək
fix
təmir etmək
flourish
çiçəklənmək, inkişaf etmək
frighten
qorxutmaq
gaze
baxmaq (zillənərək)
glance
nəzər salmaq
gossip
qeybət etmək
graze
otarmaq, otlamaq
abandon
tərk etmək [not leave]
ache
ağrı, ağrımaq
applaud
alqışlamaq [not applause]
arrange
yerləşdirmək
associate
birləşmək
avoid
boyun qaçırmaq
betray
satqınlıq etmək
clear
təmiz, aydın, aydınlaşdırmaq
confuse
çaşdırmaq, qarışdırmaq, səhv salmaq
conquer
fəth, fəth etmək
supply
təchiz etmək [not equip]