Level 45 Level 47
Level 46

Səviyyə 46


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accomplish
yerinə yetirmək, bitirmək
courage
cəsarət, mərdlik
grass
ot, qazon
excessive
həddindən artıq
transmit
ötürmək, bildirmək
ban
qadağan, qadağan etmək
stable
tövlə
curious
maraqlı, qəribə
craft
hiylə, biclik, gəmi
favour
yaxşılıq, lütf
scene
səhnə, şəkil
grasp
tutmaq, yapışmaq [not snatch]
suspect
şübhələnmək
mess
qarışıqlıq, səliqəsizlik
tip
uc, ucluq
along
boyunca
employment
iş, məşğuliyyət
according
görə, etibarilə
twin
əkiz
cope
öhdəsindən gəlmək
fortune
bəxt, tale
admission
etiraf, buraxılış
prospect
kəşfiyyat, axtarmaq
suck
sormaq
suffer
əziyyət çəkmək
corruption
korrupsiya
commitment
öhdəlik, etibarnamə
resume
davam etmək [not continue,keep on]
dismiss
çıxarmaq, qovalamaq
cancel
ləğv etmək
pack
qablaşdırmaq, boğca
prevail
üstələmək
emission
ayrılma, çıxma
beg
yalvarmaq, dilənmək
observation
müşahidə
smooth
hamar, rəvan
rub
ovuşdurmaq, sürtmək
screw
vint, bolt
mount
minmək, qalxmaq
regret
təəsüf, təəsüflənmək
unfair
ədalətsiz
scorn
nifrət etmək