Level 4 Level 6
Level 5

Səviyyə 5


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
speech
nitq
at the back of
arxada
in front of
qarşısında
far from
bir yerdən uzaq
within
hüdudunda, içində
because of
görə, ucbatından
beside
yanında,ətrafında
next to
yanında, yanaşı, yaxın
besides
yanaşı, digər
to follow
izləmək
a solution to
bir şeyin həlli
to pass
ötürmək
act
aydınlaşdırmaq
competetion
yarış
consist of
ibarət olmaq
wonder
heyrətlənmək
delegate
nümayəndə [not representative]
representative
nümayəndə [not delegate]
refrigerator
soyuducu [ not fridge]
fridge
soyuducu [not refrigerator]
invitation
dəvatnamə
look through
vərəqləmək, nəzərdən keçirmək
inform
məlumat vermək
quarrel
mübahisə etmək, savaşmaq, küsmək
pinafore
önlük p
apron
önlük a
knee
diz