Level 53 Level 55
Level 54

Səviyyə 54


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
devided
bölünmək, ayrılmaq
to awaken
təbiətin oynaması
concretely
daha konkret
desperate
çarəsiz, ümidsiz
affend
təhqir etmək
affended
incik, təhqir
by chance
təsadüfən
in suprise
təəcüblə
envy
paxıllıq etmək
awkward
yönləndirmək
give up
imtina etmək, atmaq, tərgitmək
report
məruzə, məruzə etmək
tongue
dil (orqan)
especially
xüsusilə
away
kənar, uzaq
definitely
mütləq, qəti
across
yanında, arasından
mass
kütlə, əhali, kütləvi
participation
iştirak
to lead
aparmaq, rəhbərlik etmək