Level 55 Level 57
Level 56

Səviyyə 56 (İfadələr)


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to result in bad
pis nəticələnmək
free of charge
pulsuz, odənişsiz
to go in the wrong direction
səhv istiqamətdə getmək
to make progress in something
müvəffəqiyyət əldə etmək
to get mark in something
qiymət almaq nədənsə
to include in something
bir şey daxil etmək
on somebody's
kiminsə məsləhəti ilə
on all sides
hər tərəfdən
to put in order
qaydaya salmaq
to be out of order
qaydasında olmamaq
on this subject
bu fənn üzrə
on the eve of
ərəfəsində
on behalf of
adından
later on
sonralar
to buy on credit
kreditlə almaq
to retire on pension
təqaüdə çıxmaq
to be on a friendly visit
dostluq görüşəndə olmaq
to put on weight
kökəlmək
to be away on holiday
məzuniyyətdə olmaq
at a long distance
uzaq olmaq
to be at war
müharibədə olmaq
in the direction of
istiqamətində
look out
diqqətli olmaq
in general
umumiyyətlə
help yourself
qonaq ol
make yourself at home
özünü evdə kimi hisset
baby carriage
kalyaska
to do one's best
əlindən gələni etmək
too high up for him
onun üçün çox hündürdür
coming down stairs
aşağı enmək
hang up
ipdən asmaq
here you go
buyurun
hold on
gözlə