Level 59 Level 61
Level 60

New level


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
creatively
yaradıcı, tərzdə
at dawn
-dan yeri söküləndə
destruction
dağılma, məhv olma
convince
inandırmaq
merchant
tacir
insect
həşərat
obey
tabe olmaq
obedient
itaətkar
parasol
çimərlik-çətiri
paper-round
poçtalyon
pattern
nümunə
reward
mükafatlandırmaq
represent
təqdim etmək
steam
buxar, par buraxmaq
shepherd
çoban
sensitive
hissiyatlı, həssas
squeeze
sıxmaq, sıxılma
widespread
geniş yayılmış
worship
pərəstiş etmək
pray
ibadət etmək, dua etmək
prayer room
ibadət otağı
passion
ehtiras, istək