Level 60 Level 62
Level 61

New level


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
feel hurt
küsmək, incimək
violence
zorakılıq
vet
mal həkimi, baytar
vary
dəyişiklik etmək
vessel
gəmi
utmost
ucqar, olduqca uzaq
torch
fanar
thymus
kəklikotu
tote
üzərindən gəzdirmək
trap
tələ
subway
metro
unique
yeganə, bənzərsiz
victim
qurban
sufficient
kifayət qədər
tense
gərgin
notable
görkəmli, diqqət çəkən
precious
dəyərli, qiymətli
policy
siyasət
pocket-money
cibxərcliyi
poetry
poeziya
selection
seçim