Level 61 Level 63
Level 62

Ifadələr


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be aware of
xəbərdar olmaq
warn of
xəbərdar etmək
complain
şikayət etmək
influence
təsir
a jug of water
bir dolça su
a bar of chocolate
bir plitka şkalat
a slice of lemon
bir dilim limon
a lump of sugar
bir kəllə qənd
a drop of water
bir damçı su
a bunch of flower
bir dəstə gül
a piece of paper
bir parça kağız
a piece of advice
bir qədər məsləhət
a can of cola
bir banka kola
play devil's advocate
onu müdafiə etmə
it's up to you
sənə qalmış, özün bilərsən
a storm in a teacup
hadisəni şişirtmək
cut it out
kəs bunu
let's go on!
dəvam etmək!
hang in there
döz, əlçəkmə
barking up the wrong tree
həlli üçün səhv yerə baxmaq
take it easy
sakit ol, əsəbləşmə
keep your chin up
başını dik tut