Level 6 Level 8
Level 7

Səviyyə 7


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be interested in
maraqlanmaq
preserve
qorumaq [not protect]
to cost
dəyəri olmaq
choice
seçim
imagine
təsəvvür etmək
note
qeyd
to solve
məsələni həll etmək
realize
reallaşdırmaq
to publish
çap etmək, nəşr olunmaq
prize
mükafat
carry
aparmaq, daşımaq
to respect
hörmət etmək
again
yenidən
to decorate
bəzəmək
article
məqalə
to go for a walk
gəzməyə getmək
hospital
xəstəxana
demonstrate
işarə etmək, nümayiş etdirmək
profitable
sərfəli, gəlirli
engine
mühərrik, motor
to explain
izah etmək
wave
yellənmək, dalğa, dalğalamaq
childhood
uşaqlıq
silk
ipək
passenger
sərnişin
lately
son vaxtlar
to sell
satmaq
private
şəxsi, özəl
to be responsible for
məsuliyyət daşımaq
wedding
toy
increase
artırmaq
sack
kisə, torba
permit
icazə vermək [not allow]
allow
icazə vermək [not permit]
suddenly
qəflətən
kitchen
mətbəx
enjoyable
zövqverici, ləzzət verən
agriculture
kənd təsərrüfatı
interest
maraq
shape
forma
pin
sancaq
check
yoxlamaq
announce
anons etmək