1
Ready to learn
Київська держава
2
Ready to learn
Гал.- Вол. Держ. Монгол. навала
3
Ready to learn
Литовсько-Руська держава
4
Ready to learn
Укр. землі у складі РП у другій половині 16 ст.
5
Ready to learn
Укр. землі у складі РП у першій половині 17 ст.)
6
Ready to learn
Національно-визвольна війна
7
Ready to learn
Укр. землі у добу Руїни
8
Ready to learn
Укр. землі наприкінці 17 у пер. пол. 18 ст.
9
Ready to learn
Укр. землі у другій половині 18 ст.
10
Ready to learn
Укр. землі у складі Рос. імп. у пер. пол. 19 ст)
11
Ready to learn
Зах. укр. землі у складі Авс. імп. у пер. пол. 19
12
Ready to learn
Культура України у пер. пол. 19 ст.
13
Ready to learn
Наддніпрянська Україна у др. пол. 19 ст.
14
Ready to learn
Зах. укр. землі у складі Авс. імп. у др. пол. 19 с
15
Ready to learn
Культура України у др. пол. 19 ст
16
Ready to learn
Наддніпрянська Україна у 1900-1914
17
Ready to learn
Зах. укр. землі у складі Авс. імп. у 1900-1914
18
Ready to learn
Україна у першій світовій війні
19
Ready to learn
Українська революція
20
Ready to learn
Україна у 1918-1921
21
Ready to learn
УСРР в умовах НЕП 1921-1928)
22
Ready to learn
УТВЕРДЖЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В 1929-1939 РР.)
23
Ready to learn
ЗАХІДНА УКРАЇНА В 1921-1939 РР.)
24
Ready to learn
Україна під час Другої Світової
25
Ready to learn
Україна у повоєнні роки)
26
Ready to learn
УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1953-1964 РР.)
27
Ready to learn
УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ СРСР
28
Ready to learn
Розпад СРСР та утвердження незалежності України
29
Ready to learn
Україна в умовах незалежності)