Level 10 Level 12
Level 11

Talk about knowledge and education


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
crystal clear
jasne jak słońce
dumb down
upraszczać
miss the point
nie rozumieć
no-brainer
łatwizna
Many people complain that education has been dumbed down in the last ten years.
Wielu ludzi narzeka, że poziom edukacji został obniżony w przeciągu ostatnich 10 lat.
Are instructions always crystal clear to you?
Czy instrukcje zawsze są dla ciebie jasne jak słońce?
How to solve this problem is beyond me. I don't even know where to begin.
Rozwiązanie tego problemu jest ponad moje siły. Nawet nie wiem, jak zacząć.
common sense
zdrowy rozsądek
it's not rocket science
to żadna filozofia
street smart
spryciarz
not to have a clue
nie mieć pojęcia
She is book smart, but lacking in common sense.
Ona jest oczytana, ale brak jej zdrowego rozsądku.
Anyone can do it. It's not rocket science.
Każdy może to zrobić. To żadna filozofia.
I don't have a clue what he said. He was speaking too quickly.
Nie mam pojęcia, co on powiedział. Mówił za szybko.
put two and two together
dodać dwa do dwóch
get the picture or message
kumać
great minds think alike
wielkie umysły myślą podobnie
wise guy
mądrala
make sense of something
pojmować sens
bliss
błogosławieństwo