Level 11 Level 13
Level 12

Talking about skills 1


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to pay attention
zwracać uwagę
excess
nadwyżka
in demand
pożądani
air traffic controller
kontroler lotów
stay calm
pozostać spokojnym
stamina
wytrzymałość
sympathetic
współczujący
commited
oddany
patient
cierpliwy
imaginative
z dobrą wyobraźnią
demanding
wymagający
decisive
zdecydowany
unpredictable
nieprzewidywalny
reserved
skryty
talkative
gadatliwy
bold
śmiały
trustworthy
godny zaufania
reliable
wiarygodny
white-collar workers
pracownicy umysowi
blue-collar workers
pracownicy fizyczni
pink-collar workers
pracownicy sektora usług